Senteret sitt bannerbilde

Legesituasjonen

13. juli 2022

Petter Thomseth-Lerström har nå formelt sluttet hos oss. Det har vært vanskelig å finne ny lege som vil ta over som fastlege, så kommunen har tatt over listeansvar. Pasientene på listen tilhører fortsatt Øyane Legesenter og vil bli ivaretatt.

Fra 08.08.22 starter Melissa Alvestad. Hun er ferdig utdannet i 2017 og har siste året vært fastlegevikar ved legesenter i Sandnes. Fra 01.10.22 starter Cecilie Ekrem. Hun har jobbet noen år på indremedisinsk avdeling i Haugesund. Listen kommer til å deles mellom disse to. I august og september vil også de to gjenværende legene bidra.

Vi står midt oppi i en rekrutteringskrise, og det er mangel på fastleger over hele landet, men nå har vi på plass en ordning som vi tror kommer til å fungere bra og gi god helsehjelp til alle.

 

Øyane Legesenter 13.07.22

14. mars 2022

For E-Konsultasjon og Resepter må en forvente 3 virkedager.

Vi har fått ny Telefontid

14. mars 2022

Telefonen er åpen fra kl 08:30-11:00

og fra 12.30-14.00

7. februar 2022

På grunn av sykefravær vil det kunne bli lengre ventetid på telefon.

Vi oppfordrer til å bruke vår hjemmeside for bestilling av timer, fornye faste medisiner og andre henvendelser som ikke regnes som akutt. 

 

Ny lege

20. januar 2022

Morten Frost startet hos oss 3. januar 2021. 
Han er utdannet legespesialist fra Danmark og er svært velkommen!

Det har vært utfordrende å få ansatt ny kollega, og vi vet at mange har vært frustrerte over hyppig bytte av lege. Vi har stor tro på at Morten Frost blir værende og kan overta for Petter Thomseth-Lerström. 

Øyane Legesenter har startet samarbeid med lokale kunstnere.

10. august 2021

Som mange sikkert har lagt merke til har veggene på venterommet fått ny og spennende overflate.

Vi har fått kontakt med lokale kunstnere som stiller ut noe av arbeidet sitt. Det har gitt oss mulighet til å skape et hyggeligere rom, noe å hvile øynene på og kanskje få tankene til å fly litt mens du venter.

 

Våren 2021

Line Majormoen stiller ut datagrafikk og malerier.

Ønsker du å se nærmere på bilder, eller kontakte kunstneren, kan du følge linken her:

https://nfuk.no/artist/line-majormoen/

 

 

Sommeren 2021

Marie Svardal Brattebø stiller ut digitale trykk (gicleer) av malerier og DGA (digital graphic art).

Ønsker du å se nærmere på bilder, eller kontakte kunstneren, kan du følge linken her:

https://instagram.com/mariesvardalbrattebo

https://nfuk.no/artist/marie-svardal-brattebo/

 

Ta kontakt direkte med kunstnerne om du er interessert i å kjøpe. 

 

Vaksinering mot covid-19

26. april 2021

Vi er nå ferdige med å vaksinere risikogruppene ned til 65 år (1. dose). Kommunen tar over vaksinering av de under 65 via sitt massevaksineringsprogram. 

Se kommunens hjemmeside for informasjon. https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/koronavaksine-i-stavanger/#16895

Dersom du er over 65 og ikke har fått tilbud om vaksine, ta kontakt med oss. 

For de under 65 år som som er risikogruppe og som bor du i en annen kommune kan det være ulike løsninger. Dersom du ikke har fått tilbud om vaksine i egen kommune, ta kontakt med oss. 

 

Koronvaksine

31. mars 2021

Da er vi ferdige med vaksineringen av de over 75 år og har så smått begynt på gruppe 4, dvs de mellom 65 og 75 år samt personer over 18 år med svært høy risiko for alvorlig forløp av koronainfeksjon. Vi kaller inn alle pr telefon.

Fhi definerer de ulike vaksinasjongruppene her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

To nye leger.

22. mars 2021

Petter Thomseth-Lertström har sagt opp stillingen sin hos oss. 

Som mange allerede har lagt merke til har vi utvidet og blitt flere. Listen til Petter deles på to nye leger, Mona Hauge Andreassen og Øyvind Mjønes. Begge har vikariat tom. august 2021. Vi har fordelt pasientene slik at de som er født i oddetallsår går til Øyvind Mjønes og de som er født i partallsår går til Mona Hauge Andreassen. 

UTVIDELSE

11. januar 2021

UTVIDELSE 

Øyane Legesenter utvider og bygger om. Det kommer til å bli en del byggearbeider i januar/februar. Vi tar sikte på å holde åpent hele perioden, men det vil i perioder bli noen midlertidige løsninger. Vi beklager den ulempe det vil medføre. Vi tror likevel at resultatet vil være verdt det.

VIKAR

11. januar 2021

VIKAR 

Konstanse Devold har permisjon fra 11.01.2021 til 14.03.2021. Vikar blir Øyvind Mjønes, 31 år. Han har tidligere jobbet som fastlege ved Paradis Legesenter. 

Petter Thomseth-Lerstrøm slutter dessverre hos oss. Vikar som har vært Mark Robert Harris avslutter også sitt vikariat og går tilbake til sin jobb som sykehjemslege i slutten av februar. Pasientene vil deretter fordeles på to leger.  Mona Hauge Andreassen og Øyvind Mjønes.

11.01.21

 

Influensavaksine

5. november 2020

Vi er nå tomme for influensavaksine.

Det er bestillt flere vaksiner, men dato for når de kommer er ikke kjent. 

Vi legger ut informasjon når vi vet mer.

Øyane Legesenter 05.11.20

Influensavaksinen 2020

30. september 2020

Vi starter influensavaksineringen 14. oktober 2020. I år må alle bestille tid. Har du time hos lege ila de første ukene, gjør vi vaksineringen i forbindelse med konsultasjonen, så da trenger du ikke ha separat time for vaksinering

Det anbefales også Pneumovax, vaksine mot lungebetennelse. Denne må du ha resept på og hente ut på apoteket. Vaksinen varer i 5 år. Du kan selv sjekke vaksinene dine ved å logge deg på helsenorge.no.

Pris for influensavaksinen inkl setting er kr 50,- for de i risikogruppen. Dette gjelder :

 https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Har du frikort betaler du ingenting.

Pris for setting av Pneumovax er kr 150.

Øyane Legesenter 30.09.20

 

 

 

 

Informasjon ang Coronavirus

22. juni 2020

RETNINGSLINJER UNDER KORONA-PANDEMI

 

 • Ingen med luftveissymptomer eller feber skal møte på legekontoret uten at det er avtalt på forhånd. Ta kontakt enten på

 

 • Vi ber om at du spriter hendene når du kommer og når du går.

 • Alle må avtale tid på forhånd. Det gjelder også for enkle kontakter som blodprøver og injeksjoner. Alle som møter på kontoret må være registrert, dette pga. en evt. smittesporing.

 • Vi ønsker at færrest mulig personer møter opp på kontoret. Unngå å ha med følge i størst mulig grad. Dersom det er behov for følge, ber vi om at kun en person følger.

 • Vi ber om at tiden pr konsultasjon begrenses.

 • Vurder om henvendelsen heller kan gjøres digitalt. Det kommer vi også til å gjøre.

  • Telefon

  • Video

  • E-konsultasjon.

 

 • Vi ønsker å holde antall på venterommet nede. Vi har derfor færre stoler. Dersom det ikke er sitteplass, ber vi om at du venter i gangen utenfor.

 • Vi håndhilser ikke.

 • Til slutt vil vi understreke at vi tar imot alle som trenger det. Situasjonen er ikke lenger slik at du trenger å utsette henvendelser for å skåne oss, men vi ber om forståelse for at vi kanskje gjør det på en litt annen måte enn før.

 

Øyane Legesenter 21.06.2020

 

Nye pasienter ved legesenteret

26. februar 2010

For at legen her skal få din journal fra tidligere lege må du selv ta kontakt med tidligere legesenter for å få denne oversendt.