Senteret sitt bannerbilde

Øyane LegesenterAktuelt

Legesituasjonen

13. juli 2022

Petter Thomseth-Lerström har nå formelt sluttet hos oss. Det har vært vanskelig å finne ny lege som vil ta over som fastlege, så kommunen har tatt over listeansvar. Pasientene på listen tilhører fortsatt Øyane Legesenter og vil bli ivaretatt.

Fra 08.08.22 starter Melissa Alvestad. Hun er ferdig utdannet i 2017 og har siste året vært fastlegevikar ved legesenter i Sandnes. Fra 01.10.22 starter Cecilie Ekrem. Hun har jobbet noen år på indremedisinsk avdeling i Haugesund. Listen kommer til å deles mellom disse to. I august og september vil også de to gjenværende legene bidra.

Vi står midt oppi i en rekrutteringskrise, og det er mangel på fastleger over hele landet, men nå har vi på plass en ordning som vi tror kommer til å fungere bra og gi god helsehjelp til alle.

 

Øyane Legesenter 13.07.22

14. mars 2022

For E-Konsultasjon og Resepter må en forvente 3 virkedager.

Vi har fått ny Telefontid

14. mars 2022

Telefonen er åpen fra kl 08:30-11:00

og fra 12.30-14.00

7. februar 2022

På grunn av sykefravær vil det kunne bli lengre ventetid på telefon.

Vi oppfordrer til å bruke vår hjemmeside for bestilling av timer, fornye faste medisiner og andre henvendelser som ikke regnes som akutt. 

 

Ny lege

20. januar 2022

Morten Frost startet hos oss 3. januar 2021. 
Han er utdannet legespesialist fra Danmark og er svært velkommen!

Det har vært utfordrende å få ansatt ny kollega, og vi vet at mange har vært frustrerte over hyppig bytte av lege. Vi har stor tro på at Morten Frost blir værende og kan overta for Petter Thomseth-Lerström. 

Øyane Legesenter har startet samarbeid med lokale kunstnere.

10. august 2021

Som mange sikkert har lagt merke til har veggene på venterommet fått ny og spennende overflate.

Vi har fått kontakt med lokale kunstnere som stiller ut noe av arbeidet sitt. Det har gitt oss mulighet til å skape et hyggeligere rom, noe å hvile øynene på og kanskje få tankene til å fly litt mens du venter.

 

Våren 2021

Line Majormoen stiller ut datagrafikk og malerier.

Ønsker du å se nærmere på bilder, eller kontakte kunstneren, kan du følge linken her:

https://nfuk.no/artist/line-majormoen/

 

Sommeren 2021

Marie Svardal Brattebø stiller ut digitale trykk (gicleer) av malerier og DGA (digital graphic art).

Ønsker du å se nærmere på bilder, eller kontakte kunstneren, kan du følge linken her:

https://instagram.com/mariesvardalbrattebo

https://nfuk.no/artist/marie-svardal-brattebo/

 

Høsten 2021

Unni Ustad Figenschou stiler ut tegninger og digitale trykk.

Ønsker du å se nærmere på bilder, eller kontakte kunstneren, kan du følge linken her:

https://nb-no.facebook.com/unniustad.figenschou

 

Vår og Sommer 2022

Petter Thomseth-Lerström stiller ut digitale trykk på aluminumplate.

Ønsker du å se nærmere på bilder, eller kontakte kunstneren, kan du følge linken her:

https://www.instagram.com/p.d.w.lerstrom/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063718190805

 

Ta kontakt direkte med kunstnerne om du er interessert i å kjøpe. 

 

Vaksinering mot covid-19

26. april 2021

Vi er nå ferdige med å vaksinere risikogruppene ned til 65 år (1. dose). Kommunen tar over vaksinering av de under 65 via sitt massevaksineringsprogram. 

Se kommunens hjemmeside for informasjon. https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/koronavaksine-i-stavanger/#16895

Dersom du er over 65 og ikke har fått tilbud om vaksine, ta kontakt med oss. 

For de under 65 år som som er risikogruppe og som bor du i en annen kommune kan det være ulike løsninger. Dersom du ikke har fått tilbud om vaksine i egen kommune, ta kontakt med oss. 

 

Koronvaksine

31. mars 2021

Da er vi ferdige med vaksineringen av de over 75 år og har så smått begynt på gruppe 4, dvs de mellom 65 og 75 år samt personer over 18 år med svært høy risiko for alvorlig forløp av koronainfeksjon. Vi kaller inn alle pr telefon.

Fhi definerer de ulike vaksinasjongruppene her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

To nye leger.

22. mars 2021

Petter Thomseth-Lertström har sagt opp stillingen sin hos oss. 

Som mange allerede har lagt merke til har vi utvidet og blitt flere. Listen til Petter deles på to nye leger, Mona Hauge Andreassen og Øyvind Mjønes. Begge har vikariat tom. august 2021. Vi har fordelt pasientene slik at de som er født i oddetallsår går til Øyvind Mjønes og de som er født i partallsår går til Mona Hauge Andreassen. 

UTVIDELSE

11. januar 2021

UTVIDELSE 

Øyane Legesenter utvider og bygger om. Det kommer til å bli en del byggearbeider i januar/februar. Vi tar sikte på å holde åpent hele perioden, men det vil i perioder bli noen midlertidige løsninger. Vi beklager den ulempe det vil medføre. Vi tror likevel at resultatet vil være verdt det.

Les flere nyheter