Petter Thomseth-Lerström har nå formelt sluttet hos oss. Det har vært vanskelig å finne ny lege som vil ta over som fastlege, så kommunen har tatt over listeansvar. Pasientene på listen tilhører fortsatt Øyane Legesenter og vil bli ivaretatt.

Fra 08.08.22 starter Melissa Alvestad. Hun er ferdig utdannet i 2017 og har siste året vært fastlegevikar ved legesenter i Sandnes. Fra 01.10.22 starter Cecilie Ekrem. Hun har jobbet noen år på indremedisinsk avdeling i Haugesund. Listen kommer til å deles mellom disse to. I august og september vil også de to gjenværende legene bidra.

Vi står midt oppi i en rekrutteringskrise, og det er mangel på fastleger over hele landet, men nå har vi på plass en ordning som vi tror kommer til å fungere bra og gi god helsehjelp til alle.

 

Øyane Legesenter 13.07.22