På grunn av sykefravær vil det kunne bli lengre ventetid på telefon.

Vi oppfordrer til å bruke vår hjemmeside for bestilling av timer, fornye faste medisiner og andre henvendelser som ikke regnes som akutt.