Morten Frost startet hos oss 3. januar 2021. 
Han er utdannet legespesialist fra Danmark og er svært velkommen!

Det har vært utfordrende å få ansatt ny kollega, og vi vet at mange har vært frustrerte over hyppig bytte av lege. Vi har stor tro på at Morten Frost blir værende og kan overta for Petter Thomseth-Lerström.