Vi er nå ferdige med å vaksinere risikogruppene ned til 65 år (1. dose). Kommunen tar over vaksinering av de under 65 via sitt massevaksineringsprogram. 

Se kommunens hjemmeside for informasjon. https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/koronavaksine-i-stavanger/#16895

Dersom du er over 65 og ikke har fått tilbud om vaksine, ta kontakt med oss. 

For de under 65 år som som er risikogruppe og som bor du i en annen kommune kan det være ulike løsninger. Dersom du ikke har fått tilbud om vaksine i egen kommune, ta kontakt med oss.