Da er vi ferdige med vaksineringen av de over 75 år og har så smått begynt på gruppe 4, dvs de mellom 65 og 75 år samt personer over 18 år med svært høy risiko for alvorlig forløp av koronainfeksjon. Vi kaller inn alle pr telefon.

Fhi definerer de ulike vaksinasjongruppene her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/