Petter Thomseth-Lertström har sagt opp stillingen sin hos oss. 

Som mange allerede har lagt merke til har vi utvidet og blitt flere. Listen til Petter deles på to nye leger, Mona Hauge Andreassen og Øyvind Mjønes. Begge har vikariat tom. august 2021. Vi har fordelt pasientene slik at de som er født i oddetallsår går til Øyvind Mjønes og de som er født i partallsår går til Mona Hauge Andreassen.