VIKAR 

Konstanse Devold har permisjon fra 11.01.2021 til 14.03.2021. Vikar blir Øyvind Mjønes, 31 år. Han har tidligere jobbet som fastlege ved Paradis Legesenter. 

Petter Thomseth-Lerstrøm slutter dessverre hos oss. Vikar som har vært Mark Robert Harris avslutter også sitt vikariat og går tilbake til sin jobb som sykehjemslege i slutten av februar. Pasientene vil deretter fordeles på to leger.  Mona Hauge Andreassen og Øyvind Mjønes.

11.01.21