RETNINGSLINJER UNDER KORONA-PANDEMI

 

 • Ingen med luftveissymptomer eller feber skal møte på legekontoret uten at det er avtalt på forhånd. Ta kontakt enten på

 

 • Vi ber om at du spriter hendene når du kommer og når du går.

 • Alle må avtale tid på forhånd. Det gjelder også for enkle kontakter som blodprøver og injeksjoner. Alle som møter på kontoret må være registrert, dette pga. en evt. smittesporing.

 • Vi ønsker at færrest mulig personer møter opp på kontoret. Unngå å ha med følge i størst mulig grad. Dersom det er behov for følge, ber vi om at kun en person følger.

 • Vi ber om at tiden pr konsultasjon begrenses.

 • Vurder om henvendelsen heller kan gjøres digitalt. Det kommer vi også til å gjøre.

  • Telefon

  • Video

  • E-konsultasjon.

 

 • Vi ønsker å holde antall på venterommet nede. Vi har derfor færre stoler. Dersom det ikke er sitteplass, ber vi om at du venter i gangen utenfor.

 • Vi håndhilser ikke.

 • Til slutt vil vi understreke at vi tar imot alle som trenger det. Situasjonen er ikke lenger slik at du trenger å utsette henvendelser for å skåne oss, men vi ber om forståelse for at vi kanskje gjør det på en litt annen måte enn før.

 

Øyane Legesenter 21.06.2020